Zostałeś zalogowany. Za X sek. strona zostanie przeładowana.
×zamknij
Korzystaj z serwisu jako: Dzięki temu otrzymasz treści dopasowane do Twoich potrzeb.
Zobacz również:
gatunek: instrumentalne

Podstawowa myśl melodyczna w utworze, która podlega przekształceniom w dalszym toku utworu

Temat wyznacza niepowtarzalne oblicze i sens kompozycji. Dlatego to on zawiera najbardziej charakterystyczne cechy, właściwe utworowi muzycznemu albo jego części. Każdy temat ma swoją ekspozycję, gdzie jest przedstawiony słuchaczom po raz pierwszy. W dalszym toku utworu temat może powtarzać się bez zmian, lecz najczęściej przekształca się w związku z zachodzącymi w utworze wydarzeniami. Uwypuklenie jego charakterystycznych motywów, przeobrażenie rytmiczne i harmoniczne stanowią podstawę tak zwanej pracy tematycznej. Istnieje jeszcze ważne pojęcie, które obejmuje wszystkie tematy jednego utworu – tematyzm.

 

drukuj pdf

zobacz również:

Fuga +dodaj do schowka
Wiedza
Gatunki

Kompozycja zbudowana z dwóch lub więcej głosów, w której melodia nazywana tematem grana jest najpierw przez jeden głos, a potem powtarzana i modyfikowana przez inne głosy

Forma sonatowa +dodaj do schowka
Wiedza
Gatunki

Złożona forma muzyczna, składająca się z trzech sekcji

Ekspozycja +dodaj do schowka
Wiedza
Gatunki

Początkowa sekcja fugi lub formy sonatowej, w której przedstawiane są główne tematy

Interludium +dodaj do schowka
Wiedza
Gatunki

Ten krótki utwór ma ważny wpływ na całość muzycznej formy