< powrót

Wspomnienia Jana Kmity | Festiwal Wszystkie Mazurki Świata 2017

rozmowca: Jan Kmita
Could not load file or assembly 'Newtonsoft.Json, Version=10.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=30ad4fe6b2a6aeed' or one of its dependencies. The located assembly's manifest definition does not match the assembly reference. (Exception from HRESULT: 0x80131040)

 

 

Rozmowa podczas Festiwalu Wszystkie Mazurki Świata 2017

Jan Kmita – skrzypek z radomskiego, ze wsi Przystałowice Małe. Jest jednym z ostatnich skrzypków z mikroregionu kajockiego (okolice Radomia), słynącego niegdyś z wielu doskonałych muzykantów. Ma w swoim repertuarze wiele melodii mazurkowych, zwanych tu oberkami ciągłymi. Mistrz wielu młodych skrzypków z miast, którzy przyjeżdżają do niego na nauki.

Film autorstwa Piotra Baczewskiego został zrealizowany w ramach Festiwalu Wszystkie Mazurki Świata w 2017 roku.

drukuj pdf

zobacz również:

Szymanowski Quartet | Five o'clock +dodaj do schowka
Multimedia
Rozmowy

Niestrudzeni promotorzy muzyki polskiej na świecie wystąpili w audycji Agaty Kwiecińskiej

Kapela Bursów | Festiwal Wszystkie Mazurki Świata 2017 +dodaj do schowka
Multimedia
Rozmowy

Rozmowa zarejestrowana podczas Festiwalu Wszystkie Mazurki Świata 2017

Wspomnienia Leona Lewandowskiego | Festiwal Wszystkie Mazurki Świata 2017 +dodaj do schowka
Multimedia
Rozmowy

Rozmowa podczas Festiwalu Wszystkie Mazurki Świata 2017

Śpiewaczki z Podlasia | Festiwal Wszystkie Mazurki Świata 2017 +dodaj do schowka
Multimedia
Rozmowy

Rozmowa podczas Festiwalu Wszystkie Mazurki Świata 2017