Zostałeś zalogowany. Za X sek. strona zostanie przeładowana.
×zamknij
Korzystaj z serwisu jako: Dzięki temu otrzymasz treści dopasowane do Twoich potrzeb.
Zobacz również:
rodzaj terminu: rytm i metrum

Izometria oznacza, że we wszystkich głosach kompozycji na danym odcinku zastosowana jest identyczna struktura metrorytmiczna

Innymi słowy, we wszystkich głosach przez cały czas jest ten sam rytm. Ta technika była początkowo wielkim odkryciem i zapoczątkowała wielogłosowość w muzyce europejskiej (XII/XIII wiek). Później stosowana bywała jedynie sporadycznie.

Izometrii nie należy mylić z izorytmią.

drukuj pdf

zobacz również:

Melizmat +dodaj do schowka
Wiedza
Terminy

Melizmaty pojawiają się zarówno w profesjonalnej muzyce Zachodu, jak i w muzyce tradycyjnej 

Imitacja +dodaj do schowka
Wiedza
Terminy

Termin „imitacja” pochodzi z łacińskiego słowa imitatio oznaczającego naśladowanie

Heksachord +dodaj do schowka
Wiedza
Terminy

Heksachordy wymyślił w średniowieczu teoretyk muzyki Guido z Arezzo

Cantus firmus +dodaj do schowka
Wiedza
Terminy

Cantus firmus to termin łaciński, który znaczy dosłownie „śpiew stały”. Nazywano tak melodię wykorzystaną w utworze wielogłosowym, istniejącą zanim ten utwór powstał