Zostałeś zalogowany. Za X sek. strona zostanie przeładowana.
×zamknij
Korzystaj z serwisu jako: Dzięki temu otrzymasz treści dopasowane do Twoich potrzeb.
Zobacz również:
poziom: szkoła podstawowa
czas trwania: 45 min

Temat lekcji: Czy deszcz pada legato?

Scenariusz lekcji dla szkół podstawowych 

Czas trwania lekcji: 45 minut 

Cele ogólne:

 • rozwijanie muzykalności, wrażliwości muzycznej
 • rozwijanie zainteresowań i zamiłowań muzycznych.

Cele operacyjne:

 • zapoznanie uczniów z elementami dzieła muzycznego (artykulacją)

Cele wychowawcze:

 • rozwijanie wrażliwości uczniów na muzykę

emat lekcji: Czy deszcz pada legato?

 

Dział programowy: Elementy dzieła muzycznego

 

Czas trwania lekcji: 45 minut

 

Cele ogólne:

 • rozwijanie muzykalności, wrażliwości muzycznej
 • rozwijanie zainteresowań i zamiłowań muzycznych.

 

Cele operacyjne:

 • zapoznanie uczniów z elementami dzieła muzycznego (artykulacją)

Cele wychowawcze:

 • rozwijanie wrażliwości uczniów na muzykę
- See more at: http://148.81.191.39/1511-wiedza/2226-lekcje/3153-artykulacja#sthash.4eW9uKP5.dpuf

Treści z podstawy programowej

1. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji. Uczeń:

 • stosuje podstawowe pojęcia muzyczne (melodia, akompaniament, rytm, dźwięk, akord, gama, tempo);
 • wykorzystuje w śpiewie znajomość pojęć i terminów muzycznych określających podstawowe elementy muzyki (melodię, rytm, harmonię, agogikę, dynamikę, artykulację);
 • odczytuje i zapisuje elementy notacji muzycznej (nazwy siedmiu dźwięków gamy oraz ich położenie na pięciolinii, klucz wiolinowy, znaki graficzne pięciu wartości rytmicznych nut i pauz, podstawowe oznaczenia metryczne, agogiczne, dynamiczne i artykulacyjne);
 • poprawnie używa nazw podstawowych instrumentów muzycznych, głosów ludzkich (sopran, alt, tenor, bas) i zespołów wykonawczych (np. chór, orkiestra);
 • korzysta z multimedialnych źródeł muzyki i informacji o muzyce.

2. Tworzenie wypowiedzi. Uczeń:

 • śpiewa, dbając o higienę głosu;
 • tworzy wypowiedzi o muzyce za pomocą środków pozamuzycznych – opisuje słowami cechy i charakter słuchanych utworów.

Analiza i interpretacja tekstów kultury. Uczeń:

 • świadomie odbiera muzykę – słucha (słuchanie analityczne, ukierunkowane przez nauczyciela na wybrane cechy utworu – artykulacja);
 • charakteryzuje wybrane utwory muzyczne wysłuchane i omówione na zajęciach oraz inne, określając cechy muzyki, które decydują o charakterze utworu.

Materiały:

 • laptop z podłączonymi głośnikami i dostępem do Internetu;
 • rzutnik multimedialny;
 • nagrania: 

Orkiestrownik – trąbka 

Orkiestrownik – skrzypce 

Orkiestrownik – harfa

Orkiestrownik – kontrabas

Uri Caine Deszcz

muzyka: Władysław Szpilman

instrumentaliści: Uri Caine, Ksawery Wójcicki, Robert Rasz        

 • prezentacja „Elementy dzieła muzycznego – artykulacja”;
 • ilustracje:

tłumiki

arco

Portret Jeana-Philippe’a Rameau, przypisywany Jacques’owi Aved [Public domain, Wikimedia Commons]

 

Metody nauczania:

 • pogadanka
 • pokaz
 • ćwiczenia.

Formy:

 • praca indywidualna
 • praca zbiorowa.

Przebieg lekcji:

 1. Faza wstępna
 • Powitanie
 • Sprawdzenie obecności
 • Podanie tematu lekcji.
 1. Faza realizacyjna
 • Wprowadzenie dotyczące elementów dzieła muzycznego. Do elementów dzieła muzycznego zaliczamy: melodykę, rytmikę, harmonikę, agogikę, artykulację, dynamikę i kolorystykę. Wszystkie te elementy współdziałają ze sobą, tworząc dzieło muzyczne.
 • Elementem, który decyduje o sposobie wydobycia dźwięku, jest ARTYKULACJA. W skład artykulacji wchodzi także frazowanie. Artykulacja nadaje utworowi muzycznemu odpowiedni wyraz i dopełnia go pod względem technicznym. Istnieje szereg określeń artykulacyjnych, niektóre z nich mają charakter uniwersalny, inne są charakterystyczne dla danego instrumentu. 
 • Na instrumentach strunowych smyczkowych podstawowym sposobem wydobycia dźwięku jest arco – grać smyczkiem. Nauczyciel demonstruje film przedstawiający koncertmistrza Jakuba Haufę (Orkiestrownik - skrzypce).
 • Kolejny rodzaj artykulacji to arpeggio – rozłożone dźwięki akordu grane jeden po drugim. Bardzo często ten sposób wydobycia dźwięku jest wykorzystywany w grze na harfie, podobnie jak glissando (ślizgając) i flażolety (delikatne dotknięcie struny w celu wydobycia wysokiego dźwięku). Nauczyciel demonstruje film: Orkiestrownik - harfa.
 • Innym rodzajem artykulacji, który można wykonać na instrumentach strunowych, jest pizzicato – szarpiąc struny palcami. Często tą artykulacją posługuje się kontrabasista, szczególnie jazzowy. Nauczyciel pokazuje film: Orkiestrownik - kontrabas
 • Con sordino – z tłumikiem, możliwe na instrumentach smyczkowych, klawiszowych, dętych blaszanych; użycie tłumika powoduje zmianę barwy dźwięku. Jako przykład nauczyciel pokazuje użycie tłumików podczas gry na trąbce w filmie (Orkiestrownik - trąbka). 
 • Bardzo ważnym rodzajem artykulacji jest legato – wykonanie szeregu dźwięków tak, aby przechodziły one płynnie jeden w drugi, bez słyszalnych przerw pomiędzy nimi. Zaznaczane jest w nutach za pomocą łuku lub zapisu słownego. Jego przeciwieństwem jest staccato – granie dźwięków z wyraźnymi przerwami, zaznaczane kropkami nad nutami.
 • Nauczyciel prosi o odszukanie poznanych rodzajów artykulacji w wykreślance. Po odnalezieniu nazw włoskich uczniowie przyporządkowują je do polskich opisów.  

 

A

P

N

E

R

I

K

W

U

I

B

R

N

P

E

I

C

M

E

N

O

L

E

G

R

I

T

O

F

Z

A

W

G

S

I

S

T

A

C

E

R

U

H

Z

E

B

L

E

G

A

T

O

C

O

N

E

O

I

T

K

I

P

I

Z

Z

E

B

T

O

P

K

C

O

N

S

O

R

D

I

N

O

B

C

I

L

A

M

I

S

T

A

C

C

A

T

O

S

Z

P

T

E

L

A

I

R

A

O

T

Z

A

I

Z

V

O

B

A

N

E

P

I

M

O

Z

U

B

C

N

N

A

C

D

O

E

C

O

N

S

S

A

O

M

U

W

I

O

N

G

L

I

V

U

T

Y

R

K

O

P

T

J

U

G

O

W

X

B

O

Z

A

T

E

L

A

G

R

I

T

E

C

U

S

T

A

A

R

W

A

R

C

O

W

T

O

Z

B

A

Q

 

ślizgając – glissando                                                  grać smyczkiem – arco

łącząc – legato                                                           z tłumikiem – con sordino

krótkie, oddzielone dźwięki – staccato                     palcami na strunach – pizzicato

rozłożone dźwięki akordu – arpeggio

 • Następnie zadaje pytanie: Który z poznanych rodzajów artykulacji słyszysz w prezentowanym utworze? Czy potrafisz rozpoznać instrumenty?

Uri Caine Deszcz

Fortepian – legato, staccato

Kontrabas – pizzicato

Perkusja – staccato 

 1. Faza podsumowująca
 • Utrwalenie wiadomości na temat artykulacji. Nauczyciel przypomina gamę C-dur. Uczniowie śpiewają gamę solmizacją, legato. Następnie śpiewają w górę legato, a w dół kolejno:

- legato

- staccato

- glissando (śpiewają górne do i płynnie przechodzą do dolnego do)

 • Na zakończenie lekcji nauczyciel prosi o odpowiedź na pytanie zadane w temacie: Czy deszcz pada legato?

 

Katarzyna Broj

pobierz pliki

pobierz plikipobierz wszystkie pliki
drukuj pdf

zobacz również:

Pieśń cz. 2 +dodaj do schowka
Nauka
Scenariusze lekcji

Scenariusz lekcji dla kl. VI-VII szkół podstawowych

Pieśń cz. 1 +dodaj do schowka
Nauka
Scenariusze lekcji

Scenariusz lekcji dla klas VI-VII szkoły podstawowej

Najważniejsze dzieła muzyki filmowej cz. 2 +dodaj do schowka
Nauka
Scenariusze lekcji

Scenariusz lekcji dla kl. VII szkoły podstawowej 

Najważniejsze dzieła muzyki filmowej cz. 1 +dodaj do schowka
Nauka
Scenariusze lekcji

Scenariusz lekcji dla kl. VII szkoły podstawowej