Muzykoteka Szkolna

Szukaj
Rytmika

Rytmika jest elementem muzycznym, który dotyczy wszystkich zjawisk rytmicznych w utworze.

Odnosi się zatem do rytmu, czyli przebiegu dzieła muzycznego w czasie. Rytm składa się z dźwięków i pauz, które połączone ze sobą w różnych układach tworzą pewne wzory i organizują przepływ muzyki.

 

Rytm muzyki podporządkowany jest zwykle pewnemu regularnemu pulsowi, zbudowanemu z elementów akcentowanych i nieakcentowanych. Dzięki temu można rytm porządkować w segmenty nazywane taktami. O tym ile w takim takcie będzie nut, czyli jednostek podstawowego pulsu decyduje metrum.

Zobacz również
dwutygodnik.com ninateka biweekly.pl european culture congress penderecki greenwood [x]