Muzykoteka Szkolna

Szukaj
O Muzykotece Szkolnej


Muzykoteka Szkolna to ogólnodostępny internetowy serwis edukacyjny, powstający na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jego zadaniem jest  kształcenie świadomych odbiorców muzyki i aktywnych uczestników kultury oraz podniesienie poziomu powszechnej edukacji muzycznej
w Polsce
.

 

 

Użytkownicy otrzymują nowoczesne narzędzie wspomagające tradycyjną edukację muzyczną, aktywizujące i stymulujące zainteresowanie muzyką.  Celem projektu jest dotarcie do jak największej liczby nauczycieli i animatorów kultury i przekazanie im kompetentnego zestawu informacji ze świata muzyki, a także narzędzi, które można wykorzystać podczas lekcji w szkole podstawowej, gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej, ale także w ramach zajęć pozalekcyjnych i dodatkowych. 

 

 

 

Muzykoteka Szkolna to innowacyjne narzędzie edukacyjne, o wysokim poziomie merytorycznym, opracowywane przez zespół ekspertów, pedagogów i muzykologów. Zawiera teksty dotyczące poszczególnych epok w muzyce, biogramy twórców, definicje pojęć muzycznych, opisy instrumentów, gatunków muzycznych oraz wywiady w formie multimedialnej, a także stopniowo powiększaną bazę utworów do słuchania. Serwis dostarcza także informacji na temat aktualnych wydarzeń muzycznych w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem oferty dla dzieci i młodzieży.

 

Zawartość serwisu pozwala na samodzielny, twórczy i krytyczny dobór treści nauczania, a dostępny  zestaw materiałów pomaga uczniom usytuować pewne zjawiska z dziedziny muzyki w szerszym kontekście kulturowym i historycznym oraz odkrywać muzykę w nowy i niestandardowy sposób – przy pomocy zmysłów, zabawy i eksperymentu.

 

Miło nam poinformować, że serwis Muzykoteka Szkolna jest laureatem konkursu Dobry Wzór, w kategorii najlepiej zaprojektowanej usługi. Pokonaliśmy takich gigantów jak mBank i DHL! W konkursie tym wyróżnione zostały najlepiej zaprojektowane produkty i usługi na polskim rynku.

 

 

Zobacz również
dwutygodnik.com ninateka biweekly.pl european culture congress penderecki greenwood [x]